fbpx

Uslovi kupovine

Uslovi korišćenja Web sajta

Posetom i korišćenjem Web sajta Vineli.rs se obavezujete na postupanje koje je regulisano važećim zakonskim propisima. Web sajt Vineli.rs poseduje sopstveni sadržaj, kao i sadržaj koji pripada prizvođačima proizvoda, i linkove ka drugim Web sajtovima. Sve sadržaje na Web sajtu Vineli.rs koristite na sopstvenu odgovornost. Internet prodavnica Vineli.rs ne može da snosi odgovornost ni za kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu posećivanjem linkova i Web stranica koje se ne nalaze na našem Web sajtu.

Sav sadržaj (tekstovi, fotografije, audio iili video materijal, baze podataka, programerski kod) na web sajtu vineli.rs je u vlasništvu Vineli DOO, odnosno eksterni materijali koji su na web stranicu Vineli DOO postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela vineli.rs web sajta, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je krivičnom gonjenju.

On-line prodaja proizvoda preko Web sajta Vineli.rs

Prodaja robe putem internet sajta vineli.rs se obavlja u okviru registrovane delatnosti - Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta, šifra delatnosti 4791, (rešenje APR-a);

Proizvodi u ponudi imaju jasno istaknut naziv, opis i karakteristike. Za sve proizvode su jasno istaknute cene.

Sve informacije istaknute na Web sajtu Vineli.rs su svakom trenutku dostupne i potpune. U slučaju uočenih neispravnosti podataka, Vineli.rs će ih što brže ispraviti, i u komunikaciji sa kupcima razjasniti sve nedoumice.

Na stranicama Internet prodavnice Vineli.rs za svaki proizvod je navedena prodajna cena bez PDV-a. Iznos PDV-a je istaknut na stranicama na kojima se vrši naručivanje i plaćanje. Uz ukupna cenu narudžbine je navedena i cena isporuke.

Podrška kupcima

Kupci mogu dobiti sve informacije u vezi proizvoda, kao i procesa kupovine putem e-maila office@vineli.rs ili putem telefona +381 69 4444 001. Za detaljne kontakt informacije i poslovne podatke Vineli d.o.o., kupci se mogu informisati na stranici Kontakt.

Način plaćanja

Potrošači koju kupuju proizvode preko internet prodavnice Vineli doo (vineli.rs) mogu platiti isključivo platim karticama preko e-Banking forme na stranici za plaćanje.

Isporuka

Naručeni proizvodi se predaju kurirskoj službi PostExpress tokom narednih 24 sata od trenutka naručivanja, osim nedeljom. Rok isporuke dalje zavisi od kurirske službe, i traje najviše od 3 radna dana, uz izuzetke za mesta u kojima je isporuka usporena.

Ukoliko pošiljka stigne do kupca oštećena, preporuka je da u roku od 24 sata kupac kontaktira kurirsku službu koja je isporučila paket, kako bi se sastavio zapisnik. Prilikom preuzimanja, potrebno je da kupac pregleda paket i da uoči oštećenja. Kupac ima pravo da odbije prijem paketa ako je transportna kutija oštećena u toj meri da je i sadržaj ostećen ili nekompletan. U tom slučaju, kupac treba da obavesti Internet prodavnicu Vineli.rs, radi ponovne isporuke.

Ukoliko je naručeni proizvod stigao neoštećen ali neispravan, kupac treba da kontaktira Vineli d.o.o, kako bi se kupljen proizvod zamenio.

Cena isporuke zavisi od težine pošiljke, i izražene je na stranicama za naplatu. Detaljan cenovnik se nalazi na stranici "Cenovnik isporuke".

Reklamacije i odustanak od kupovine

Prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021 – dr. zakon), kupovina preko Internet prodavnice Vineli.rs se smatra prodajom na daljinu.

U slučaju prodaje na daljinu, kupac će putem e-maila dobiti predračun za naručene proizvode, praćene informacijama o prodavcu, kao i internet vezu do stranice za podršku kupcima i do informacija o pravima potrošača, kao što su prijava reklamacije ili odustanak od kupovine.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već potrošač može sva prava ostvariti na osnovu Ugovora o prodaji na daljinu.

Proizvodi koji se prodaju putem Vineli doo internet prodavnice, su praćeni svom zakonski neophodnom dokumentacijom. Ukoliko se pojavi potreba za reklamacijom određenog artikala na kvalitet, Vineli doo ispuniti sve zakonski definisane obaveze za prodavca, na isti način kao da ste robu kupili u fizičkoj prodavnici.

Ukoliko je isporučeni proizvod oštećen, problem je najbolje evidentirati tokom dostave od strane kurira kurira. Preporuka je da kupac proveri paket, odnosno isporučeni proizvod u trenutku isporuke, i odmah prijavi neispravnost. Ukoliko je paket oštećen, kupac može da odbije prijem pošiljke. Ukoliko šteta bude ustanovljena nakon i otvaranja paketa, kupac treba da reklamaciju prijavi Vineli d.o.o. u roku od 24h. Takođe, kupac treba da u roku od 24 sata prijavi problem kurirskoj službi, radi sačinjavanja zapisnika.

U slučaju reklamacije na ispravnost proizvoda tokom korišćenja, kupac treba da kontaktira Vineli d.o.o, kako bi bilo organizovano vraćanje ili zamena neispravnog proizvoda.

 

Zakon о zaštiti potrošača kod prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 15 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje od kupovine proizvoda. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.

Kupac ima pravo na odustanak od ugovora kupovine putem Interneta, i na povraćaj sredstava u visini plaćene cene za vraćenu robu u roku od 15 dana na način propisan Zakonom. Pri tome, kupac mora priložiti obrazac o odustnaku.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 15 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i pratećom dokumentacijom (garantni list, uputstvo za upotrebu, itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, prodavac može da odbije da vrati novac, a proizvod će biti vraćen kupcu.

U slučaju odustaka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu prodavcu, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Pravo na odustanak potrošač ostvaruje popunjavanjem Obrazca za odustanak od ugovora i slanjem popunjenog obrasca prodavcu u roku od 15 dana od dana prijema proizvoda. Popunjeni obrazac kupac može poslati e-mailom. U slučaju odustanka, potrošač snosi samo troškove povraćaja robe.

Reklamacije ili odustanak od kupovine kupci mogu zatražiti slanjem e-maila na adresu: office@vineli.rs, ili pozivom broj telefona +381 69 4444 001.

Obrazac za odustanak od ugovora o kupovini na daljinu kupci mogu preuzeti ovde.

Član 1.
Ovim pravilnikom se uređuju oblik i sadržina obrasca za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Član 2.
Obrazac za odustanak sadrži:

1) naziv, adresu, broj telefona, broj faksa i elektronsku poštu trgovca;

2) izjavu potrošača kojom na jasan i razumljiv način obaveštava trgovca da odustaje od ugovora;

3) datum zaključenja ugovora;

4) datum prijema robe;

5) razloge za odustanak, uz napomenu da potrošač nije dužan da ih navede;

6) ime, prezime i adresu potrošača;

7) svojeručni potpis potrošača, ukoliko obrazac dostavlja poštom ili faksom;

8) datum popunjavanja obrasca.

Član 3.
Obrazac za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija („Službeni glasnik RS”, broj 21/15).

Član 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Povraćaj novca

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koje je prethodno platio platnom karticom, trgovac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko Banke odnosno preko kartičnih asocijacija Visa i MasterCard i to storniranjem/delimičnim storniranjem orginalne transakcije. Banka će na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun kupca.

Povraćaj novca može se vršiti samo punoletnim osobama. Povraćaj se ostvaruje isključivo uz račun koji je priložen uz robu. Povraćaj se realizije nakon prijema i kontrole robe koja je predmet refundacije. Trgovac je u obavezi da obezbedi dokaz o isporučenoj robi i uslugama, kao potvrdu da je ista preuzeta od strane kupca. Trgovac je u obavezi da dokaz čuva minimalno 120 dana od dana isporuke, i u slučaju reklamacije transakcije trgovac je u obavezi da dostavi dokaz banci.